Språk

Bransjeprogram Yrkesnorsk renholdsoperatørfaget

Kurs-id: 356168
Sted: Teams 2
Timetall: 60
Kursstart Info: 26.08.2020 - 28.10.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 26.08.2020
Pris: kr 0
Antall dager: 15
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurset er for deg  som jobber med renhold innen reiselivsbransjen( hotel,restaurang,flyplasser el) som vil styrke dine norskkunnskaper med fokus på renholdsbransjen før du begynner på et fagbrev innen renholdsoperatørfaget.( dette er ikke et fagbrevkurs)

Kurset kan brukes som et forkurs til fagbrev. Dersom du ønsker å gå videre med opplæring til fagbrev som praksiskandidat, bør kursdeltaker ha opp imot 4-5 års arbeidserfaring.  Når du har opparbeidet deg god nok norskspråklig kompetanse, kan du gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. 

Anbefalt språkkrav er A2/B1.

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber med renhold innen reiselivsnæringen. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

  • Bransjeprogrammene skal i første omgang løpe ut 2020, men det er ikke utenkelig at de blir forlenget. Frem til 31. desember kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset vi har nå begynt å fylle opp kursene som starter i august.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Kurset er gratis for deg som jobber i reiselivsbransjen som reisekonsulent kan du jobbe i eksempelvis reise- og bookingbyråer, hos turoperatører, flyselskaper, jernbaneselskaper, event- og opplevelsesbedrifter, turistkontorer og cruiseselskaper.

Kurset retter seg mot kursdeltakere som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet.Kurset kan brukes som et forkurs til fagbrev. Dersom du ønsker å gå videre med opplæring til fagbrev som praksiskandidat, bør kursdeltaker ha opp imot 4-5 års arbeidserfaring.  Når du har opparbeidet deg god nok norskspråklig kompetanse, kan du gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. 

Anbefalt språkkrav er A2/B1.

Kurset vil gjennomføres i Teams torsdager  fra kl 9-13.

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

- øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

- øke din kompetanse på ulike fag begreper og tematikk rettet inn mot din bransje 

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs hos AOF 

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

 

Kurset har et omfang på 60 timer.

 

Innholdet i kurset vil være:

- om meg - Bli kjent

- jeg jobber med renhold innen reiseliv

- planlegging av ulike turer etter kundens behov

- turistattraksjoner i Norge/utlandet

- norsk kultur og tradisjon

- kommunikasjon med turister og samarbeidspartnere

- arbeidsoppgaver - dagsrutiner og daglige gjøremål

- HMS - i reiselivsbransjenGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: