Språk

Bransjeprogram reiseliv - Yrkesnorsk servitør

Kurs-id: 372459
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 60
Kursstart Info: 29.04.2021 - 30.06.2021
Klokkeslett: 0900 - 1400
Påmeldingsfrist: 25.04.2021
Pris: kr 0
Antall dager: 15
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

 NB! Det forutsetter at du har minimum A2 norsk for deltakelse på dette kurset.

Kurset gjennomføres på tirsdager og torsdager!

 

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber innen reiselivsnæringen. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

  • Bransjeprogrammene skal i første omgang løpe til sommeren 2021, men det er ikke utenkelig at de blir forlenget. Fram til sommeren 2021 kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset, vi har nå begynt å fylle opp kursene allerede. 

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Yrkesnorsk 

Kurset kan brukes som et forkurs til fagbrev. DERSOM du ønsker å gå videre med opplæring til fagbrev som praksiskandidat, bør kursdeltaker ha opp imot 5 års arbeidserfaring». 

NB! Undervisningen gjennomføres på norsk og er ment å forbedre dine norskkunnskaper.
 

Dette er en god mulighet til å bli bedre i språket samt forberede seg til å ta et fagbrev innenfor servitørfaget.

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

- øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

- øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs hos AOF 

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

 

 

Kurset har et omfang på 60 timer: 

Innholdet vil være fagspesifikt for servitørfaget og inneholder følgende temaer:

- om meg - bli kjent

- jeg er medarbeider innenfor restaurant og matfag

- ulike typer matvarer

- ulike typer drikkevarer 

- mattradisjoner 

- kommunikasjon

- arbeidsoppgaver

- hygiene

- kvalitet og kvalitetssikring

- HMS 

- arbeidsplan, rapporter og internkontroll

- les og skriv

 

Gjennomføring
Kurset gjennomføres som et intensivkurs i løpet med 8 undervisningstimer hver uke. Vi setter opp undervisning mandager og onsdager  kl 0900-1300.

Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: