Språk

Bransjeprogram -Yrkesnorsk Sikkerhetsfaget 2020, 344- virtuelt klasserom - intensiv- sommer

Kurs-id: 358860
Sted: virtuelt klasserom- teams
Timetall: 60
Kursstart Info: 24.09.2020 - 12.11.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 0 (gratis) inkludert kursmateriell
Antall dager: 15
Kontaktperson: Nasim Rizvi
E-post: nasim.rizvi@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder. Se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber innenfor reiselivsbransjen med sikkerhetsfag. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er i jobb helt/ delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

Permitterte kan delta uten å miste dagpengene fra NAV. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

 

Yrkesnorsk 

Kurset retter seg mot flerspråklige kursdeltakere, som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet. 

Kurset kan brukes som et forkurs til fagbrev. DERSOM du ønsker å gå videre med opplæring til fagbrev som praksiskandidat, bør kursdeltaker ha opp imot 5 års arbeidserfaring.

 

Dette er en god mulighet til å bli bedre i språket samt forberede seg til å ta et fagbrev innenfor Sikkerhetsfaget.

 

 

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

- øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

- øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs hos AOF 

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

 

Kurset har et omfang på 60 timer: 

Innholdet vil være fagspesifikt for Sikkerhetsfaget og inneholder følgende temaer:

- om meg - bli kjent

- jeg jobber med sikkerhet

- beredskapsøvelser

- ulike typer sikkerhet 

- instruks i sikkerhetsbransjen

- kommunikasjon med kunder og brukere

- arbeidsoppgaver

- HMS/trusler og konflikthåndtering

- kvalitet og kvalitetssikring

- arbeidsplan, rapporter og internkontroll

 

Gjennomføring
Kurset gjennomføres som et intensivkurs  med 2 kvelder i uka.

Påmelding
Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: