Språk

Bransjeprogram - Yrkesnorsk servitør - høst 2020 DAGTID

Kurs-id: 358856
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 60
Kursstart Info: 01.10.2020 - 19.11.2020
Klokkeslett: 0900 - 1300
Påmeldingsfrist: 25.09.2020
Pris: kr 0
Antall dager: 15
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber innen reiselivsnæringen. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

  • Bransjeprogrammene skal i første omgang løpe ut 2020, men det er ikke utenkelig at de blir forlenget. Frem til 31. desember kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset vi har nå begynt å fylle opp kursene som starter i august.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Yrkesnorsk 

Kurset kan brukes som et forkurs til fagbrev. DERSOM du ønsker å gå videre med opplæring til fagbrev som praksiskandidat, bør kursdeltaker ha opp imot 5 års arbeidserfaring». 

NB! Undervisningen gjennomføres på norsk og er ment å forbedre dine norskkunnskaper.
 

Dette er en god mulighet til å bli bedre i språket samt forberede seg til å ta et fagbrev innenfor servitørfaget.

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

- øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

- øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs hos AOF 

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

 

 

Kurset har et omfang på 60 timer: 

Innholdet vil være fagspesifikt for servitørfaget og inneholder følgende temaer:

- om meg - bli kjent

- jeg er medarbeider innenfor restaurant og matfag

- ulike typer matvarer

- ulike typer drikkevarer 

- mattradisjoner 

- kommunikasjon

- arbeidsoppgaver

- hygiene

- kvalitet og kvalitetssikring

- HMS 

- arbeidsplan, rapporter og internkontroll

- les og skriv

 

Gjennomføring
Kurset gjennomføres som et intensivkurs i løpet av våren og tidlig høst med mellom 6-10 undervisningstimer hver uke. Vi tar en kort sommerferie og vil starte opp igjen i begynnelsen av august. 

Påmelding
Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: