Språk

Bransjeprogram - Yrkesnorsk for renholdere i olje- gass- og leverandørindustrien

Kurs-id: 364323
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 60
Kursstart Info: 20.01.2021 - 24.03.2021
Klokkeslett: 10:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 13.01.2021
Pris: kr 0,- (gratis) inkludert kursmateriell
Antall dager: 15
Kontaktperson: Marius Olavesen
E-post: marius.olavesen@aof.no
Mobil: 91802558
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra den statlige ordningen Bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien. Det er derfor noen krav til opptak som gjelder :
Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus (permittert, ledig eller i jobb). Skriv i notatfeltet nederst på siden.

Bransjeprogrammet skal bidra til kompetansepåfyll for personell i denne bransjen som er ledige, permitterte eller trenger faglig påfyll. 
Kurset tilbys i hele landet og settes opp i virtuelt klasserom. Det eneste du trenger er PC med webkamera og forbindelse til Internett.

 

Er det virkelig gratis?

 • Ja! Kursavgiften dekkes i sin helhet av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur. 

Hvem kan ta disse kursene?

 • Disse kursene er gratis for deg som jobber innenfor bransjen med renhold. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er i jobb helt/ delvis permittert eller arbeidsledig. 

Når kan du ta kurs?

Permitterte kan delta uten å miste dagpengene fra NAV. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen PC for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.
 

Yrkesnorsk 

Kurset retter seg mot flerspråklige kursdeltakere, som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet. 
Kurset kan brukes som et forkurs til fagbrev. DERSOM du ønsker å gå videre med opplæring til fagbrev som praksiskandidat, bør kursdeltaker ha opp imot 5 års arbeidserfaring.

 

[  Dette er en god mulighet til å bli bedre i språket samt forberede seg til å ta et fagbrev innenfor renholdsfaget.  ]

 

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

 • øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje og renholdsfaget 
 • øke din kompetanse på ulike fagbegreper og tematikk rettet inn mot renholdsoperatørfaget og din bransje 
 • tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet
 • optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs hos AOF 
 • få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

 

Innhold i kurset - 60 timer: 

Innholdet vil være fagspesifikt for renholdsfaget og inneholder følgende temaer:

 • om meg - bli kjent
 • jeg er renholder
 • utstyr
 • arbeidsoppgaver, renhold som fag
 • mikrobiologi og hygiene
 • rengjøringsmidler
 • kommunikasjon
 • ergonomi
 • arbeidsplan, rapporter og internkontroll
 • HMS
 • les/skriv
 

Gjennomføring
Kurset gjennomføres som et intensivkurs med 2 dager i uka og
 4 timer hver gang. Kurset går mandager og onsdager kl.10-14.
 

Påmelding

Ved påmelding må du oppgi informasjon - Skriv i notatfeltet nederst på siden:
- bransjetilhørighet (må være innen olje/gass/leverandør) 
- seneste arbeidsgiver (hvor jobber du, navnet på firmaet)
- arbeidsmarkedsstatus (permittert, ledig eller i jobb).Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: