Språk

Bransjeprogram - vinter - Yrkesnorsk - Reiselivsfaget

Kurs-id: 365182
Sted: AOF Teams -1 - Virtuelt klasserom
Timetall: 60
Kursstart Info: 19.01 til 27.04.2021
Klokkeslett: 09:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 28.02.2021
Pris: kr 0 inkl materiell.
Antall dager: 15
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Yrkesnorsk for reiselivsfaget. 

 
Hei!
 
Kurset er fult, men du kan stå på venteliste og bli kontaktet når vi får flere kurs i bransjeprogrammet. Da må må du melde deg på kurset og vente på beskjed om neste kurs. 

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber innen reiselivsnæringen. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Hvilket språknivå ligger du nå? A2, B1 osv. 

Når kan du ta kurs?

  • Bransjeprogrammene skal i første omgang løpe ut 2020. Ut året kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Kurset er gratis for deg som jobber i reiselivsbransjen som reisekonsulent kan du jobbe i eksempelvis reise- og bookingbyråer, hos turoperatører, flyselskaper, jernbaneselskaper, event- og opplevelsesbedrifter, turistkontorer og cruiseselskaper.

Kurset retter seg mot kursdeltakere som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet.Kurset kan brukes som et forkurs til fagbrev. Dersom du ønsker å gå videre med opplæring til fagbrev som praksiskandidat, bør kursdeltaker ha opp imot 4-5 års arbeidserfaring.  Når du har opparbeidet deg god nok norskspråklig kompetanse, kan du gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. 

Anbefalt språkkrav er A2/B1.

Kurset vil gjennomføres i Teams tirsdager fra kl 9-13.

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

- øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

- øke din kompetanse på ulike fagbegreper og tematikk rettet inn mot din bransje 

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs hos AOF 

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

 

Kurset har et omfang på 60 timer.

 

Innholdet i kurset vil være:

- om meg - Bli kjent

- jeg jobber med reiseliv

- planlegging av ulike turer etter kundens behov

- turistattraksjoner i Norge/utlandet

- norsk kultur og tradisjon

- kommunikasjon med turister og samarbeidspartnere

- arbeidsoppgaver - dagsrutiner og daglige gjøremål

- HMS - i reiselivsbransjen

- kvalitet og kvalitetssikring

- HMS i det norske arbeidsliv - lover og regler i reiselivsbransjen

- arbeidsplan, rapporter og internkontroll

- les og skriv/ skrivetrening om alle temaer

 

 

Påmelding

Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: