Språk

Bransjeprogram - Norsk for resepsjonsmedarbeidere - Live nettbasert - Kveld - 2021

Kurs-id: 374183
Sted: Nettbasert
Timetall: 40
Kursstart Info: 11.10.2021 - 07.12.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis
Antall dager: 2
Kontaktperson: Sharon Klovning
E-post: sharon.klovning@aofvestlandet.no
Mobil: 913 19 338
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Jobber du i resepsjon og har et behov og ønske om å heve din kompetanse i yrkesnorsk? Da bør du melde deg på dette kurset!

 

Yrkesnorsk rettet mot resepsjonsfaget:

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som jobber innenfor reiselivsbransjen. Det gjelder også for deg som jobber eller er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Opplæringen foregår en kveld i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.


Faglig innhold i kurset:

  • Norskopplæring innen områdene for vertskapsrollen, salg og drift/planlegging
  • Grunnleggende ferdigheter i faget, som sikrer trening innen både skriving, lesing, muntlig uttale og lytting/forståelse innen fagfeltet


Målgruppe
Alle ansatte tilknyttet reiselivsnæringen, herunder bransjer innen overnatting og servering, yrker innen luftfart, turoperatører og reisebyråer, uavhengig av utdanningsbakgrunn.


Opptakskriterier
Ansatte i reiselivsnæringen, men kan være permittert eller arbeidsledig. Må ha et behov og ønske om å heve sin kompetanse i yrkesnorsk, herunder resepsjonsfaget.


Anbefalte forkunnskaper
Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A1-nivå og har minst 2 års relevant arbeidserfaring fra virksomheten.


Gjennomføring
Opplæringen vil skje via videoundervisningsprogrammet BBB som er integrert i vår digitale læringsplattform Acampus. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Undervisningen består av gjennomgang av digitalt fagstoff. Det vil også bli individuelt arbeid med konkrete oppgaver basert på den enkeltes deltakers bedrift, samt gruppearbeid og presentasjoner for klassen med tilbakemelding og tips.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: