Renholdsoperatør - Fagbrev - Virtuelt klasserom - dagtid - Gratis

Kurs-id: 335480

Pris: 0,- kr

Virtuelt klasserom , Stavanger
Kursstart Info: 26.08.2020 - 18.11.2020
Tid: 09:00 - 11:00
Påmeldingsfrist: 26.08.2020
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no