Renholdsoperatør - Fagbrev - Stavanger

Kurs-id: 368186

Pris: 27400,- (ekskl. materiell og eksamensavgift) kr

Godalen videregående skole , Stavanger
Kursstart Info: 11.01.2022 - 15.11.2022
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 13.12.2021
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no