Logistikkfaget - Fagbrev - Virtuelt klasserom - Landsdekkende

Kurs-id: 373281

Pris: 23.900,- (eksklusiv læremateriell og eksamensavgift) kr

Virtuelt klasserom , Stavanger
Kursstart Info: 06.01.2022 - 19.05.2022
Tid: 17:00 - 19:00
Påmeldingsfrist: 03.01.2022
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no