Teori til fagprøven

Logistikk - Fagbrev

Kurs-id: 335478
Sted: Gand videregående skole
Timetall: 100
Kursstart Info: 07.09.2020 - 31.05.2021
Klokkeslett: 17.30 - 20.30
Påmeldingsfrist: 14.09.2020
Pris: kr 21500,- (ekskl. materiell og eksamensavgift)
Antall dager: 34
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Logistikkfaget

Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til lønnsom og effektiv drift.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse til å utføre logistikkoppgaver på person- og godsterminaler og i bedrifter der varegjennomstrømming og forflytning av varer og gods er en del av virksomheten. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kompetanse om effektiv informasjonsflyt i forbindelse med transport og lagring av varer og gods. Den skal også fremme kompetanse om faktorer som kan påvirke lønnsomheten ved transport og lagring av varer og gods.

Opplæringen skal legge til rette for at deltaker gjennom samhandling med kunder, leverandører og kollegaer møter krav som stilles til service og profesjonell kundebehandling. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle deltakers kompetanse om regelverk for helse, miljø og sikkerhet i transportbransjen og kompetanse om bedriftens driftsrutiner.

 

Forkunnskaper:

Kurset er tilrettelagt for voksne med allsidig praksis i faget.

 

Gjennomføring:

Kurset er en kveld i uken. Undervisningen foregår i klasserom med faglærere som har engasjement for faget og deltakere fra samme bransje som bidrar til trivsel og læring. Vi benytter digital læringsplattform, hvor det legges ut fagstoff, oppgaver og gis vurderinger.

 

Hovedområder i Logistikkfaget er:

Eksternlogistikk 

Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter service og kundebehandling.

Internlogistikk

Internlogistikk og lagerhold Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i hovedområdet. 

 

Finansiering 

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 

Meld deg på kurset nå og du er på vei mot fagbrev.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: