Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev - Stavanger

Kurs-id: 353643

Pris: 27400,- eks. materiell og eksamen kr

Jåttå , Stavanger
Kursstart Info: 27.01.2022 - 17.11.2022
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 10.01.2022
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no