Barne- og ungdomsarbeider - Fagbrev

Kurs-id: 333456

Pris: 28100 (ekskl. materiell og eksamensavgift) kr

Godalen , Stavanger
Kursstart Info: 26.08.2020 - 26.05.2021
Tid: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 02.09.2020
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no