Studiekompetanse Spesiell

Medisinpakke Øst-Europa

Kurs-id: 374289
Sted: Nettkurs
Timetall: 560
Kursstart Info: Når som helst - Hele året!
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 34.900,-
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: nettkurs@aof.no
Mobil: 91137638
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Medisinstudiet krever spesiell studiekompetanse. Dette innebærer at du må oppfylle visse fagkrav i tillegg til den generelle studiekompetansen. Vi skreddersyr pakker som passer for studiet i Øst-Europeiske land. Pakkene går over et skoleår. Kontakt oss dersom du ønsker å ta Biologi 2.

Hvorfor medisinpakke Øst-Europa?
For deg som ønsker å forbedre karakterer i disse fagene eller som trenger denne fagkombinasjonen med mål om å komme inn på medisinstudier i Øst-Europa. Flere av fagene pakken inneholder kan også være anbefalt å ta dersom du tenker på å studere odontologi eller veterinær i Øst-Europeiske land. Pakken gir i tillegg 2 realfagspoeng.

Det kommer ingen tillegg som for eksempel laboratorieavgift eller semesteravgift utover pakkeprisen. Vi har alt unntatt bøker og eksamensavgift til Eksamenskontoret inkludert i kursprisen.

Det å melde seg på medisinerpakken gir rabatt i forhold til å melde seg på de samme fagene enkeltvis. Kurspakken er lagt opp slik at du tar Kjemi 1 og Biologi 1 eller Biologi 2 om høsten og Kjemi 2 + Fysikk 1 til våren. Det er mulig å endre rekkefølgen på fagene, men da må du kontakte oss. Det må du også gjøre dersom du ønsker å ta Biologi 2.

Om fagene
Pakken omfatter programfagene (i henhold til Kunnskapsløftet) Kjemi 1 (erstatter 2KJ i Reform 94), Kjemi 2 (erstatter 3KJ), Biologi 1 (erstatter 2BI) eller Biologi 2 (erstatter 3BI) + Fysikk 1 (erstatter 2FY).

Kjemi 1: Kjemi er læren om stoffene, deres egenskaper, sammensetning og reaksjoner. Kunnskaper i kjemi er nødvendige for framstilling av blant annet medisiner, plaststoffer og elektroniske produkter. I Kjemi 1 lærer du blant annet å beskrive stoffer og reaksjoner ved hjelp av kjemiske formler. Du skal også kunne utføre enkle forsøk.

Kjemi 2: Faget bygger videre på emner fra Kjemi 1. Du vil blant annet jobbe med forekomst, produksjon og egenskaper til materialer vi omgir oss med i vår hverdag. Videre skal du kunne vurdere miljømessige konsekvenser knyttet til produksjon og bruk av tradisjonelle og nye materialer. Du skal også lære om stoffers naturlige kretsløp og forstå reaksjoner som skjer.

Fysikk 1: Fysikk 1 har et mer beskrivende preg enn Fysikk 2. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget. Sentrale emner er: atom- og kjernefysikk, elektrisitetslære, lys og bevegelse. Det er en fordel å jobbe parallelt med matematikk R1 eller hatt R1 før du tar Fysikk 1.

Biologi 1 eller Biologi 2: Begrepet biologi er satt sammen av to greske ord: bios som betyr «liv» og logos som betyr «lære.» Biologi er altså faget om alt som lever. Biologi 1 tar for seg utvikling og tilpasning av de enkelte levende organismene (dyr, planter og mennesker). Du lærer om hvordan organismene er bygd opp og reagerer på påvirkning utenfra. Faget har også en praktisk del med felt- og laboratoriearbeid. Alt av utstyr, laboratoriearbeid og elevøvelser er inkludert i kursprisen.

Forkunnskaper
Kjemi 1: Fullført grunnskole eller tilsvarende, naturfag fra 1. klasse i videregående skole.
Kjemi 2: Fullført grunnskole eller tilsvarende og Kjemi 1.
Biologi 1: Fullført grunnskole (eller tilsvarende), og naturfag fra Vg1.
Biologi 2: Det er et krav at du har fullført Naturfag fra Vg1. I tillegg er det anbefalt at du har hatt Biologi 1.
Fysikk 1: Fullført grunnskole eller tilsvarende, naturfag og matematikk fra 1.-klasse på videregående skole.

Eksamen
Kjemi 1: Muntlig-praktisk eksamen
Kjemi 2: Skriftlig og muntlig-praktisk eksamen
Fysikk 1: Muntlig eksamen
Biologi 1: Muntlig eksamen
Biologi 2: Skriftlig og muntlig-praktisk eksamen

Fagkoder
Kjemi 1: REA3011
Kjemi 2: REA3012 (skriftlig) og REA3013 (muntlig-praktisk)
Fysikk 1: REA3004
Biologi 1:REA3001
Biologi 2:REA3002 (skriftlig) og REA3003 (muntlig-praktisk)Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: