Studiekompetanse Spesiell

Biologi 2

Kurs-id: 373788
Sted: Nettkurs
Timetall: 140
Kursstart Info: Når som helst - Hele året!
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 8.200,-
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: nettkurs@aof.no
Mobil: 91137638
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Mennesket har alltid vært avhengig av kunnskaper om naturen for å overleve. Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i øko- systemene på jordkloden. Omfanget av kunnskap øker raskt, og biologi handler om å kunne bruke kjent fagkunnskap til å beskrive og forstå nye fenomen, skape ny kunnskap og delta med faglig kompetanse i samfunnsdebatten.

Om faget
Programfaget skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen og til vurderinger rundt etiske spørsmål.

Biologi 2 går nærmere inn på mekanismer og prosesser i cellene, som enzymaktivitet, nedbrytningsprosesser, fotosyntese og genetikk. I kurset ser vi på hvordan vi med bioteknologiske teknikker bruker kunnskapen om disse prosessene til forskning innenfor landbruk og medisin. I økologi og evolusjon går vi inn på økosystemenes strukturer og mekanismene bak evolusjonen.

Forkunnskaper
Det er en fordel å ha fullført Biologi 1 først, men ikke et krav.

Omfang og støtte i Lånekassen
Biologi 2 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen.

Biologi 2 gir deg 0,5 realfagspoeng.

Eksamen
Skriftlig og Muntlig-praktisk eksamen

Fagkoder
REA3002 (Skriftlig)
REA3003 (Muntlig-praktisk)Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: