Språk

Norwegian A1

Kurs-id: 375755
Sted: Folkets Hus, Stavanger
Timetall: 48
Kursstart Info: 20.10.2021 - 19.01.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 18.12.2021
Pris: kr 6800 + materiell
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Requirements: No previous knowledge of Norwegian language is necessary for this beginners course.
 
 
Recommended previous knowledge: Beginners level is suitable for those seeking a thorough and practical introduction to the Norwegian language and who have little or no prior experience. The course will provide insight into e (/basic vocabulary, grammar and language structure.
 
 
 
Course content: this course will increase your abilities to:
 
describe experiences and events, dreams, hopes and plans
 
understand the main points in daily spoken as well as written language about familiar topics that you often encounter in a work setting, school setting, social life, etc.(omskrive hele setningen?)
 
write simple, coherent texts on topics relating to everyday life
 
discuss familiar topics and argue your opinions
 
express yourself so that you can deal with unfamiliar, or even difficult, situations
 
 
 
Syllabus: Chapter 1- 9 of the book “På Vei” (2018)
 
 
 
Teaching method: the course consists of group work, listening exercises, role play, oral exercises / conversations, presentations and homework.This will prepare you for the Norwegian level A1/A2 test.
 
 
 
 
Classes: The course is available in a class room setting, virtual class room, online courses or as a combination of these. Access to a computer is mandatory for all attendees.
 
 
 
Test certificate: You will be awarded a course certificate after 75% attendance
 
 
 
NORWEGIAN LANGUAGE TEST
 
Are you planning on taking the norwegian language test? The test is administered by Kompetanse Norge (Skills Norway) in collaboration with your municipality. Follow this link to find dates for registration, information about the test and to sign up. https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/nar-er-proven/
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Forkunnskaper: Du som skal ta dette kurset har lite eller ingen forkunnskaper. Norskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket og som har lite eller ingen erfaring med norskopplæring fra tidligere.

Målgruppe: Norskkurs nybegynner passer for deg som har ingen eller lite forkunnskaper i norsk. Kurset er et nybegynnerkurs i norsk som skal gi kursdeltakeren en systematisk og trinnvis innføring i norsk vokabular og språkstruktur.

 

 Innhold: På dette kurset skal du få mer kunnskap om:

  • å beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer

  •  å forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.

  • å skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse

  • å diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine

  • å uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

 

Pensum: Kurset tar for seg kapittel 1- 9 i boken "På Vei" (2018)

 

 Metode: Undervisningen består av gruppearbeid, lytteøvelser, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid. Kurset forbereder deg til norskprøve A1/A2.

 

Gjennomføring : Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning. Skal du gjennomføre kurset virtuelt/nett må du ha tilgang på egen PC.

Kursbevis: Man får tildelt kursbevis ved 75% oppmøte

 

 

NORSKPRØVE
Skal du ta norskprøve? Selve prøven gjennomføres av Kompetanse Norge i samarbeid
med kommunene. Her finner du datoer for oppmelding og gjennomføring, og du kan
 
 
 

 

 

 


 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: