Medlem og tillitsvalgt

LO-skolen modul Læring

Kurs-id: 373915
Sted: Sørmarka
Timetall: 72
Kursstart Info: 10.01. - 21.01.2022
Klokkeslett: 09:00
Påmeldingsfrist: 24.10.2021
Pris: kr AOF søker forbund
Kontaktperson: Benedicte Ryen Theigmann
E-post: benedicte.ryen.theigmann@aof.no
Telefon: 959 22 251
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse.  Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.  LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:

  • Arbeidsliv
  • Læring
  • Organisasjon og ledelse
  • Samfunn
  • Solidaritet

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering

Modul Læring har til hensikt å utvikle den pedagogiske kvaliteten i fagbevegelsen.  Læring er tradisjonelt forbundet med kursvirksomhet.  Denne modulen skal behandle dette, men i tillegg undersøke hvordan læring og utvikling skjer i fagbevegelsen.  Den pedagogiske grunnopplæringen skal gi deltakerne mulighet til å utforske filosofiske, sosiokulturelle og psykologiske tilnærminger til læringsprosesser.

Varighet: 2 ukerGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: