Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fellesforbundet - Avdelingsleder og studieledersamling Rogaland/Sola 04.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 4 (FTV4) Rogaland/Sola 07.12.2020 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 2 (FTV 2) Rogaland/Stavanger 22.10.2020 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 3 (FTV 3) Agder/Kristiansand S 30.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 3 (FTV 3) Rogaland/Sola 23.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Veiledersamling Rogaland/Sola 03.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - VTA Rogaland/Stavanger 11.11.2020 Påmelding