Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 4 (FTV4) Rogaland/Stavanger 07.12.2020 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 1 (FTV 1) Rogaland/Stavanger 25.03.2020 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 1 (FTV 1) Rogaland/Stavanger 14.09.2020 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 1 (FTV 1) Vest-Agder/Kristiansand S 16.03.2020 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 2 (FTV 2) Vest-Agder/Kristiansand S 19.10.2020 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 3 (FTV 3) Rogaland/Stavanger 23.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Introkurs for medlemmer og tillitsvalgte Vest-Agder/Kristiansand S 03.03.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Introkurs for medlemmer og tillitsvalgte Vest-Agder/Kristiansand S 08.09.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Introkurs for medlemmer og tillitsvalgte Rogaland/Stavanger 08.09.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Introkurs for medlemmer og tillitsvalgte Rogaland/Stavanger 03.03.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Klubbkonferanse Agder Vest-Agder/Kristiansand S 07.10.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Klubbkonferanse Rogaland Rogaland/Stavanger 10.06.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Overenskomstkurs Vest-Agder/Kristiansand S 31.08.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Vaktlistekurs Rogaland/Stavanger 04.09.2020 Påmelding
Forbundet for Ledelse og Teknikk - Avdelingskonferansen Rogaland/Stavanger 14.03.2020 Påmelding
Forbundet for Ledelse og Teknikk - Lønnskonferanse Rogaland/Stavanger 17.04.2020 Påmelding