Personvern - kontroll og overvåking i arbeidslivet - Nettkurs

Kurs-id: 372576

Pris: 1.500 inkl. mva. kr

Nettkurs , Nettkurs
Kursstart Info: 01.01.2021 - 31.12.2021
Tid: 01:00 - 23:45
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: nettkurs@aof.no