Yrkesnorsk for renholdere

Dette kurset retter seg mot renholdere som er i arbeid og som vil øke sine språklige ferdigheter i faget. Et moderne renhold krever kunnskaper og innsikt, samt gode språklige ferdigheter. Kurset egner seg også godt for de renholderne som ønsker å bedre sine norskkunnskaper, for å ta fagbrev som Renholdsoperatør.

 
 
Renhold utføres i alle typer virksomheter både i offentlig og privat sektor. Eksempler på arbeidsplasser er skoler, barnehager, administrasjonsbygg, idrettsanlegg, kulturbygg, sykehus og sykehoteller, alders- og sykehjem, hoteller, butikker, kjøpesentre, transportmidler som buss, tog, fly og skip, verksteder, byggeplasser, fabrikker og andre produksjonslokaler. 
 
Det deltakeren lærer på kurset, kan tas i bruk på arbeidsplassen med det samme.
 
 
 
Forkunnskaper:
 
Kurset er tilrettelagt for voksne med renholdspraksis.
 
 
 
Gjennomføring:
 
Kurset er på kveldstid, en gang i uken.
 
Undervisningen foregår med lærere som har engasjement for faget og deltakere fra samme bransje som bidrar til trivsel og læring.
 
Deltakerne vil benytte digital læringsplattform, hvor det legges ut fagstoff, oppgaver og gis vurderinger. Deltakerne MÅ derfor ha med egen PC. 
 
Alle deltakerne som gjennomfører kurset, vil få utdelt kursbevis.
 
 
 
Innhold:
 
Snakke, lese og skrive yrkesnorsk, lære fagbegreper, kjenne til renholdsfagets historie i Norge, du som renholder, kjenne til utstyr og maskiner som brukes i renholdsarbeidet, renholder sine arbeidsoppgaver, overflater, rengjøringsmidler, hygiene, kommunikasjon, ergonomi, arbeidsplan, HMS, Lover og regler.
 
Deltakerne vil også få en innføring i kompetansemålene i renholdsoperatørfaget: planlegging, renhold og bransjelære.
 
 

Del kurset på sosiale medier: