Verneombudskurs

Grunnopplæring i arbeidsmiljø er selve grunnsteinen i HMS-opplæringen som både ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for et bedre arbeidsmiljø.

 

Arbeidsmiljø 40 timer grunnkurs

Kurset har som mål at deltakerne skal få innsikt og forståelse for alle sider ved HMS i virksomheten. 
Deltakerne skal lære arbeidsmåter, teknikker og systemer de kan ta med seg tilbake til arbeidsplassen. Dette gir godt grunnlag for handling og resultater.
 

Helse, miljø og sikkerhet, HMS

På kurset lærer deltakerne å identifisere HMS- problemer i egen virksomhet, finne forklaringer og sammenhenger, avdekke og kartlegge konsekvenser, og finne gode løsninger. Deltakerne lærer også mye om regelverk, formaliteter og ansvarsfordeling.
 
AOF er en av tre utvalgte kursarrangører som har inngått samarbeidsavtale med Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (NHO/LO) om å gjennomføre grunnkurs arbeidsmiljø på vegne av partene.

Dette innebærer at AOF følger egne kvalitetskriterier i tillegg til krav nedfelt i lov, forskrift og hovedavtale. Noe som dokumenteres ved at AOF, som en av kun tre kursarrangører, har rett til å benytte partenes felleslogo på materiell, kursbevis og i markedsføring.

 

Del kurset på sosiale medier: