Ta fagbrev i Kontor- og administrasjonsfaget eller Salgsfaget

Meld deg på NÅ.

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn. Videre skal faget fremme kompetanse om hvordan bruk av teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling kan bidra til en hensiktsmessig og effektiv organisering av arbeidet.

Opplæringen skal medvirke til å utvikle deltakerens kompetanse i kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle deltakers kunnskap om virksomhetens organisering og strategi for kommunikasjonsløsninger internt og eksternt. Opplæringen skal fremme kompetanse i bruk av økonomisystemer og i gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Opplæringen skal legge til rette for at deltakeren kan utvikle endringskompetanse, samt vektlegge bruk av virksomhetens digitale verktøy til kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Den skal legge til rette for å utvikle deltakers praktiske kontorfaglige ferdigheter knyttet til egen arbeidsplass og funksjon i virksomheten.

 

Salgsfaget

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør deltaker i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter. Faget skal fremme kompetanse om gode salgsprosesser som kan tilfredsstille kundenes behov og forventninger.

Opplæringen skal bidra til kompetanse om produkter, salgsmetoder, regelverk og bransjens rammebetingelser og etiske normer. Opplæringen skal fremme kompetanse om hvordan regelverk for helse, miljø og sikkerhet og internkontroll kan påvirke driften av virksomheten. Videre skal opplæringen fremme deltakers evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon og samhandling med ulike kundegrupper.

Opplæringen skal legge til rette for praktiske salgsaktiviteter der deltaker møter krav som stilles til en yrkesutøver i salgsfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle deltakerens kompetanse i å planlegge, gjennomføre og følge opp salgsprosesser og salgsaktiviteter.

 

Finansiering

Er du medlem i en fagforening og du oppfyller kriteriene, kan du søke om stipend via LOs UtdanningsfondFagforbundet eller Handel og Kontor i Norge.

AOF Sør-Rogaland er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. 

 

Mer informasjon og elektronisk påmelding, finner du på vår hjemmeside – link:  Teori til fagprøven

 

Del kurset på sosiale medier: