Kurs i Smitterenhold

Kurs i Smitterenhold

Målgruppe:

Alle som skal arbeide med renhold i helseinstitusjoner.

Smittevernrutiner beskrives som alle tiltak som tar sikte på å redusere risikoen for overføring av sykdomsframkallende mikrober fra kjente og ukjente smittekilder i helseinstitusjoner.

Tiltakene rettes mot alle pasienter uavhengig av diagnose eller mulig infeksjonstilstand.

Basale smittevernrutiner sees i dag på som grunnpilaren i smittevernet i all helsetjeneste og gjennomføring av tiltakene overfor alle pasienter er en forutsetning for et effektivt vern mot smittespredning.

Når man står overfor kjente eller mistenkte infeksjonstilfeller er det viktig å stoppe smittekjeden.

I disse prosedyrene står renholds- og desinfiseringsrutiner som særdeles viktig.

Program:

· Hva er smitterenhold

· Generell hygiene

· Personlig hygiene / håndhygiene

· Basale smittevernrutiner

· Isoleringsregimer

· Smitterenhold - kjemi / utstyr / metoder

· Resistente mikrober

· Kvalitet og avviksbehandling

Kurset består av en teoretisk og en praktisk del, fordelt på tre timer. Alle som deltar vil får utdelt kursbevis.

 

Gå inn på vår hjemmeside: https://www.aof.no/sorrogaland/yrkesrettet-utdanning/kurs-i-smitterenhold-varen-2020/345642/kurs

Her finner du mer informasjon om kurset og elektronisk påmelding.

 

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe

 

Irene Mæland

Kompetanseutvikler

AOF Sør-Rogaland

Jens Zetlitsgate 21, 4008 Stavanger

Mobil: 488 99 327

irene.maeland@aof.no

 

Del kurset på sosiale medier: