Kurs i bruk av rengjøringsmaskiner

Mange renholder har behov for å bli tryggere i å bruke rengjøringsmaskiner. For å møte dagens krav til lovverk og opplæring må det dokumenteres opplæring i bruk av rengjøringsmaskiner. Dette kurset vil består av en teoretisk og en praktisk del som til sammen vil gi en grundig opplæring. Det pedagogiske opplegget skjer ved at deltakerne i tillegg til teori, vil bli engasjert gjennom praktisk trening i grupper. Kurset er på totalt 3 timer, 1 time teori og 2 timer praktisk trening i bruk av gulvvaskemaskiner.

Dette kurset bygger på noen av kompetansemålene etter Vg3 i Renholdsoperatørfaget:

Planlegging-

 • Velge kostnadseffektive metoder.

 • Kjenne til de vanligste maskinene som brukes i renhold.

 • Velge utstyr ut fra ergonomiske prinsipper.

 • Kunne planlegge og gjennomføre vedlikehold av maskinelt utstyr.

Renhold-

 • Bruke egnet metode og rengjøringsmaskiner.

 • Arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper.

 • Bruke maskinen på ergonomisk og teknisk riktig måte.

 • Utnytte maskinens egenskaper slik at arbeidet kan gå raskere og lettere.

 • Utføre renhold av myke, halvharde og harde overflater med maskiner.

 • Utføre renhold i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Bransjelære-

 • Se betydningen av samhandling på arbeidsplassen.

 • Kjenne til gjelde krav til sikkerhet, ved oppbevaring og bruk av maskiner.

 • Gjøre rede for regelverk om helse, miljø og sikkerhet samt kvalitetssikrings rutiner.

 

Opplæringen dekker kravene i:

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

§ 3-2.Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 

§ 8-1.Gjennomgående krav til opplæring

§ 8-2.Kvalifikasjons- og tilleggskrav til opplæring

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav

§ 10-2.Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr

§ 10-4.Krav til utstyrsspesifikk opplæring

§ 12-2.Krav til kompetanse for den som utfører montering, kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr

 

AOF Sør-Rogaland utsteder kursbevis til kursdeltakerneKopi av kursbevis sendes arbeidsgiver, når arbeidsgiver dekker kostnadene. 

Meld deg på nå for å få dokumentert din kunnskap: https://www.aof.no/sorrogaland/yrkesrettet-utdanning/1121

Del kurset på sosiale medier: