Introduksjonskurs

Å starte i et nytt yrke kan virke overveldende, men ved hjelp av Yrkesrettet introduksjonskurs får deltakeren en grunnleggende innsikt i arbeidsoppgavene for yrket.

Kursene har som hovedmål å gi deltakerne en innføring, både i generelle og mer fagspesifikke 
tema, som for eksempel kommunikasjon med ulike brukere av et tilbud innen helsesektoren, 
pedagogisk arbeid innen barnehage etc.
 
• 40 timer undervisning i klasserom, eller i virtuelt klasserom gjennom læringsplattformen 
  Acampus. 
 
• Som deltaker i virtuelt klasserom må du ha PC med kamera og mikrofon, innlogging vil bli 
  tilsendt.
 
Deltakeren vil etter fullført kurs ha bedre innsikt og evne til å ta beslutninger i forhold til eget 
arbeidsliv.
Ta kontakt med oss for en hyggelig samtale om muligheten for å gjennomføre Yrkesrettet 
introduksjonskurs på din arbeidsplass, eller for tilrettelegging av kurs i ditt nærområde.

Del kurset på sosiale medier: