Informasjon til kursdeltakere, studenter og lærere

KORONAVIRUSET (Covid-19) Generell informasjon

Informasjon til kursdeltakere, studenter og lærere ved AOF Sør-Rogaland 
 
KORONAVIRUSET (Covid-19)
 
Generell informasjon
AOF Sør-Rogaland følger med på situasjonen og forholder seg til myndighetenes retningslinjer.
All undervisning, kurs og arrangementer i regi av AOF går som normalt.
Dersom dette skulle endre seg vil kursdeltakere, studenter og andre involverte få informasjon. 
 
AOF innfører et “Føre-var”-prinsipp: 
Dersom kursdeltakere/studenter/lærere får symptomer på forkjølelse eller mistanke om Korona virus, bes de ta kontakt med helsepersonell. 
Dersom det videre er mistanke om Korona virus eller helsepersonell anbefaler vedkommende å holde seg hjemme, bes de holde seg hjemme fra undervisning/kurs til de har fått testresultat som avviser Korona eller har blitt frisk. 

Ta kontakt med kursansvarlig/studiestedsansvarlig i AOF per telefon i slike tilfeller. Ved fravær med bakgrunn i “Føre-var”-prinsipp vil AOF så langt det lar seg gjøre legge til rette for at undervisning kan tas igjen på et senere tidspunkt.
 
Hilsen oss i 
AOF Sør-Rogaland
 

Del kurset på sosiale medier: