Fagbrev Kontor og administrasjonsfaget

Har du erfaring med kontor og administrasjon men mangler formell kompetanse? Nå har du mulighet for å ta fagbrev i Kontor og administrasjon

Fagbrev er en attest på din kompetanse, samt et kvalitesstempel på din kunnskap. Med fagbrev blir du mer attraktiv på arbeidsmakedet.

Vår erfaring er at du også oppnår personlig vekst og ny motivasjon ved gjennomføring av kurset. 
Det er undervisning en kveld i uken. Det legges vekt på god klasseromsundervisning med kvalifisert lærer.
Det blir veiledning, øving og forberedelser til en 5 timers teori-eksamen. Teoretisk eksamen avholdes i desember 2018. Når eksamen er bestått, og du har fått godkjent din praksis, kan du melde deg opp til fagprøven. Det er Seksjon for fag- og yrkesopplæring i Rogaland som godkjenner praksis. 

Dersom du etter bestått eksamen mangler noe praksis, kan du utsette den praktiske fagprøven til du har opparbeidet fulle fem år.
Du skal ta utdannelse, kanskje fordi du har tenkt på det lenge? Muligens du har oppdaget at du skulle hatt mer dokumentasjon på det du allerede kan? Vi lever i en tid med endring i arbeidslivet. Det er derfor en god strategi å bli elev igjen og få dokumentasjon på din kompetanse.
 
Våre lærere vet å tilpasse kursets innhold. Vi tilrettelegger for at deltakernes egne erfaringer kan benyttes som inngangsport til flere av emnene. I tillegg legger vi vekt på å skape et hyggelig, trygt og inkluderende miljø i klassen. Veiledere som tilsettes, skal identifisere seg med AOFs pedagogiske grunnsyn, der individuell tilrettelegging og tilpasning av opplæringen for hver enkelt deltaker står sentralt. Veilederens faglige kompetanse blir alltid grundig vurdert før de blir engasjert.
Det er viktig for oss å se den enkelte kursdeltaker og tilpasse opplæringen etter ditt behov.
 
Ta faglig, teoretisk kurs hos oss, en leverandør som har kunnskap og erfaring i veiledning av voksne. LO og forbundene har stipendordninger som du kan søke på. 
 
Ta kontakt med oss på tlf.: 51 60 37 50  eller e-post: sør-rogaland@aof.no.

Del kurset på sosiale medier: