Bransjeprogram Renholdsoperatør - fagbrev for Maritim Sektor

Bransjeprogram Renholdsoperatør - fagbrev for Maritim Sektor

Dette Bransjeprogrammet er et trepartssamarbeid, der Norsk sjømannsforbund, NHO Sjøfart, Norges rederiforbund, Norsk sjøoffiserforbund, Det norske maskinistforbundet, Nito, Tekna, Norsk industri, Industri Energi, Fellesforbundet, LO og NHO i samarbeider med Kompetanse Norge har dette tilbudet til sine medlemmer.

Dette kurset er for personer som er ansatt, permittert, arbeidsledige eller ønsker seg inn i Maritim sektor, for å kvalifisere seg til å gå opp til teoretisk eksamen for praksiskandidater i 2021. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom og er landsdekkende.

Ved påmelding ønskes info om deltakers bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus.
Kurset er gratis for deg som er i Maritim sektor
 

Del kurset på sosiale medier: