• Kurs i Smitterenhold
  Kurs i Smitterenhold
 • Nå satser Sokndal kommune på renhold
  Renhold er en profesjon, som legger en viktig del av grunnlaget for all annen tjenesteproduksjon i Sokndal kommune. Faller renholdet bort, så må annen tjenesteproduksjon stanse innen kort tid. Profesjonelt renhold er et fag, med tilhørende fagbrev. Det er mange viktige forhold som renholderne må ha kunnskap om som smittevern, behandling og pleie av forskjellige flater, kjemikaliehåndtering, registrering, ergonomi, valg av utstyr, planlegging og prioritering av renhold ut fra redusert bemanning, vær, årstid og andre forhold. Kommunen gjennomfører en effektivisering innen renholdet. En viktig del i effektivisering er å få satt faget renhold i høysetet, og legge til rette for at flest mulig renholdere får mulighet til å ta fagbrev. Derfor har renholdsavdelingen i Sokndal kommune inngått samarbeid med AOF Sør Rogaland for å kunne avholde fagbrevkurs i Sokndal.
 • Nyhetsbrev sommeren 2019
  Denne våren har vi hatt mange deltakere på våre – Teori til fagbrev – kurs. Har du sikret deg dokumentasjon på den kompetansen du har? Som kan skape trygghet både for deg som arbeidstaker og din arbeidsgiver. Har du praksis og erfaring, men mangler teorien? I høst tilbyr AOF Sør-Rogaland kurs flere steder i regionen, hvor du kan tilegne deg det teoretiske grunnlaget for å avlegge fagprøven.
 • AOF Sør-Rogaland Inviterer til ÅPENT HUS
  Er du i bedrifter innen renhold, salg, kontor, resepsjon eller byggdrift, er fagorganisert eller tillitsvalgt kom innom.
 • Vi har kurs - teori til fagprøven -renholdsoperatør, på dagtid!
  Dette tilbudet er til privatister som ønsker å ta teorieksamen i renholdsoperatørfaget.
 • Meget god fagarbeider!
  Izabela kan smykke seg med Bestått Meget Godt på fagprøven i Renholdsoperatørfaget. Arbeidserfaring i tillegg til kurs hos AOF Sandnes og Jæren gjorde at hun kunne ta fagbrev som praksiskandidat.
 • Salgsfag
  AOF gjør suksess med Salgsfaget
 • Fagbrev Kontor og administrasjonsfaget
  Har du erfaring med kontor og administrasjon men mangler formell kompetanse? Nå har du mulighet for å ta fagbrev i Kontor og administrasjon
 • Fagbrev Byggdrifter
  Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. I moderne tid er bygningene så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet.
 • BKA - søk om statlige midler til opplæring i din bedrift
  BKA-kurs gir positive effekter Arbeidstakere som har deltatt på BKA-kurs skriver og leser mer og bedre, har større selvtillit i jobben, er mindre redde for å gjøre feil og er i bedre stand til å forstå sikkerhetsinstrukser. Det viser en undersøkelse utført av Proba samfunnsanalyse.
 • Lekeplassikkerhet
  Deltakerne skal gjennom en grunnlegende opplæring etter forskrift om lekeplassutstyr, forskrift om produktsikkerhet, NS-EN 1176 og 1176 kunne foreta visuelt ettersyn av lekeplassutstyr, gjennomføre funksjonsettersyn, og hvordan feil og mangler bør utbedres etter sikkerhetskravene. Ta kontakt med AOF Sandnes og Jæren 947 85 669 for informasjon.
 • 40 timers HMS
  Arbeidsmiljøutdanning grunnkurs
 • Kompetansepartner for næringslivet
  Les om Næring i Sandnes og AOFs tilbud!
 • Lovpålagt HMS kurs for ledere
  Selv om HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) etter hvert begynner å bli et innarbeidet begrep og den nye arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang.
 • Verneombudskurs i Stavanger
  Grunnopplæring i arbeidsmiljø er selve grunnsteinen i HMS-opplæringen som både ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for et bedre arbeidsmiljø.
Last inn flere nyheter