AOF Sør-Rogaland

Vi har et omfattende kurs- og utdanningstilbud.

Mange av dem tilbys som åpne kurs, for alle. Noen av disse blir gjennomført i virtuelt klasserom i Teams og er landsdekkende.

Andre arrangeres på oppdrag av bedrifter og organisasjoner.
I tillegg kan vi skreddersy kurs og utdanning for den enkelte bedrift eller organisasjon.

Er du medlem i en fagforening og du oppfyller kriteriene, kan du søke om stipend via LOs Utdanningsfond, Fagforbundet eller Handel og Kontor i Norge.

Vi er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.


Last inn flere nyheter