AOF.no

FAGBREV

Skal du ta fagprøven? Dette er hva du kan forvente

forbundsrabatt-fagbrev

Etter teorieksamen venter den praktiske oppgaven. Hva innebærer den, og hvor vanskelig er det å bestå?

Har du sett deg lei på at det ikke finnes noe bevis på alt du har lært gjennom mange år i yrket ditt? Heldigvis er det mulig å ta fagprøven basert på realkompetanse, altså årene du har vært i jobb. Har du rundt fem års relevant arbeidserfaring, er det alt som skal til for å melde deg opp som praksiskandidat. Slik kan du få fagbrev eller svennebrev uten å måtte studere i flere år i forkant.

Vi har tidligere skrevet om den teoretiske eksamen ettersom det er den vi tilbyr kurs for her ved AOF Norge. Som du sikkert vet må du bestå denne og levere inn dokumentasjon tilsvarende fem års relevant arbeidserfaring for å få lov til å gå opp til den praktiske fagprøven. Det er denne praktiske prøven vi skal snakke om i dag.

Hvordan melde seg opp til fagprøven?

Når du har bestått eksamen, kan du ta kontakt med fagopplæringskontoret i din fylkeskommune. En liste over alle fagopplæringskontorene finner du her. De vil sette en dato for fagprøven (eller svenneprøven), som vanligvis blir avholdt ved din egen bedrift. Du er altså i trygge omgivelser, og trenger hovedsakelig å bevise at du vet hva du driver med.

Ettersom du allerede har bestått teorieksamen, har du nok relativt god oversikt over kompetansekravene for faget ditt. Likevel skader det ikke å søke opp læringsmålene for faget i forkant av prøven, siden alle kan bli en del av oppgaven.

Det er aldri for sent å ta fagbrev. Fordelene er nemlig mange.

Slik foregår fagprøven

Når dagen er inne, vil du møte prøvenemda (sensorene som skal vurdere deg), og få utdelt oppgaven din. Den kan vare i alt fra én til fem dager, avhengig av fag og fylke. Tre er nok det vanligste.

Uansett hvilket fag du går opp i, er prøven nemlig delt inn i tre deler. Som oftest får delene hver sin dag – planlegging, gjennomføring og evaluering. Når prøven varer i flere enn tre dager, er det gjennomføringsdelen som får noen ekstra dager.

Planleggingsdelen

Først ut er planleggingsdelen, hvor du skriver en plan for utførelsen. Du skal være i stand til å fatte viktige beslutninger selv, og ikke bare følge instrukser.

Skal du for eksempel opp i helsearbeiderfaget, vil dette typisk innebære å hente inn data om pasientene du skal jobbe med, utvikle en pleieplan, og beskrive ressurser, bistandsbehov og tiltak som skal iverksettes. I tillegg skal du begrunne det faglig, med utgangspunkt i teori.

Alt dette gjør du skriftlig, og du har fri tilgang på bøker og internett til å hjelpe deg.

Gjennomføringsdelen

Neste (eller i noen få tilfeller, samme) dag, er det på tide å gjennomføre. Dette har du nok store forutsetninger for å klare, siden det er snakk om jobben du har gjort i minst fem år allerede. Sensorene vil være til stede for deler av det, og observere hvordan du jobber. Vær forberedt på at de kan stille deg faglige spørsmål underveis.

Ikke fortvil om det dukker opp uforutsette hendelser. Å takle noe uplanlagt på strak arm er en viktig egenskap i de fleste yrker. Gjør ditt beste for å tilpasse deg, selv om det ikke sto i planen du skrev dag én.

Evalueringsdelen

Siste del er evaluering av alt som har skjedd i løpet av fagprøven. Her skal du skrive en reflekterende tekst om hvordan det gikk, og hvorfor du gjorde som du gjorde. Den vil også typisk inkludere en arbeidslogg og timeliste.

Skjedde det endringer fra planen du skrev dag én, er det her du kan hente deg inn igjen. Selv om ikke du taklet det optimalt, vil det bety mye om du kan svare på hvorfor det ikke gikk så bra, og hvordan du kunne ha gjort det bedre. Vi anbefaler at du er så ærlig som mulig.

Deretter vil du møte sensorene for å diskutere prøven og evalueringen muntlig, og svare på spørsmål de måtte ha. Etter at dette er overstått, vil du få svar samme dag på om du har bestått eller ikke. Skalaen går fra den sjeldne meget godt bestått, til bestått og til slutt ikke bestått. Flertallet består, men får du i tillegg meget godt skal du være stolt!

Les mer: Alt du trenger å vite om teorikurs til fagprøven samlet på ett sted

Hva om jeg stryker på fagprøven?

Ikke fortvil dersom ikke du består første gangen. Du har lov til å sende inn en klage innen de første tre ukene, og du kan også gå opp igjen etter en liten ventepause.

De aller, aller fleste som ønsker seg fagbrev, klarer til slutt å få det, selv dersom de stryker første gang. Her er det først og fremst ditt eget pågangsmot som avgjør.

Når du står med fagbrevet i hånden, er vi ganske sikre på at det føles verdt det.