AOF.no

TILBUD

Sikkerhetsopplæring Nord-Norge

Skogbruk

Trenger du HMS-relaterte kurs eller opplæring? Da har du kommet til rett sted. Norge er på verdenstoppen når det gjelder gode og forsvarlige arbeidsforhold. Vi tar helse, miljø og sikkerhet (HMS) på alvor – og har kontinuerlig fokus på å redusere antall arbeidsrelaterte ulykker og skader, også i yrker som ellers har en lavere risiko.

AOF Norge er blant Norges største og eldste leverandører av HMS-opplæring. Vi tilbyr en lang rekke kurs og dokumentert og sertifisert opplæring relatert til mange ulike fagfelt. Enten du er verneombud, veiarbeider, helsefagarbeider, leder, truckfører eller renholdsarbeider, finner du ganske sikkert kompetansen hos oss.

Sertifisert sikkerhetsopplæring

AOF Norge er en sertifisert opplæringsvirksomhet for alle typer arbeidsutstyr (kran, maskin og truck). Vi er sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Dette er et krav og en sikkerhet for deg som skal ta opplæringen.

Etter bestått opplæring utsteder vi kompetansebevis i bankkortformat med bilde.

Truck- og maskinfører

Klasseromsundervisning i Tromsø:

Klasseromsundervisning i Bodø:

Digital undervisning:

Kranfører

Klasseromsundervisning i Tromsø:

Digital undervisning:

Dokumentert sikkerhetsopplæring

For arbeidsutstyr som etter arbeidsgivers risikovurdering krever særlig forsiktighet ved bruk, skal arbeidstakeren få sikkerhetsopplæring. Kravet innebærer at arbeidstakeren har fått praktisk og teoretisk opplæring innen oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret. Opplæringen skal dokumenteres skriftlig.

Fallsikring og personløfter

Klasseromsundervisning i Tromsø:

Digital undervisning:

Ta kontakt med oss om du har behov for andre kurs innenfor sikkerhetsopplæring. Vi setter opp kurs på forespørsel.