Renholdsoperatør - Fagbrev - Virtuelt klasserom - dagtid

Kurs-id: 353648

Pris: 23500,- (ekskl. materiell og eksamensavgift) kr

Virtuelt klasserom , Stavanger
Kursstart Info: 12.01.2021 - 23.11.2021
Tid: 09:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 15.12.2020
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no