Renholdsoperatør - Fagbrev - Kveldstid

Kurs-id: 324434

Pris: 23500 kr

Sokndal Brannstasjon , Hauge I Dalane
Kursstart Info: 07.01.2020 - 24.11.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 17.12.2019
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no