Renholdsoperatør - Fagbrev - Virtuelt klasserom - dagtid

Kurs-id: 335480

Pris: 23500,- (ekskl. materiell og eksamensavgift) kr

Virtuelt klasserom , Stavanger
Kursstart Info: 26.08.2020 - 26.05.2021
Tid: 12:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 26.08.2020
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no