Logistikk - Fagbrev

Kurs-id: 335478

Pris: 21500,- (ekskl. materiell og eksamensavgift) kr

Gand videregående skole , Sandnes
Kursstart Info: 07.09.2020 - 31.05.2021
Tid: 17:30 - 20:30
Påmeldingsfrist: 14.09.2020
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no