Kontor- og Administrasjonsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 335470

Pris: 17500,- eks. materiell og eksamensavgift kr

Godalen videregående skole , Stavanger
Kursstart Info: 12.02.2020 - 11.11.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 19.02.2020
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no