Kontor- og Administrasjonsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 304963

Pris: 18000,- eks. materiell og eksamensavgift kr

Godalen videregående skole , Stavanger
Kursstart Info: 05.02.2020 - 27.05.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 15.01.2020
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no