Lovpålagt HMS kurs for ledere

Selv om HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) etter hvert begynner å bli et innarbeidet begrep og den nye arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang.

Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting er det både nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området.
 
Hvordan kan jeg ha nytte av HMS arbeidet?
Hva skal jeg begynne med?
Hva er viktigst?
Hvilke krav stilles?
Hvem bør involveres?
Hvordan kartlegge?
Hvordan dokumentere?
Opplæring er lønnsomt
Kunnskap gir tryggere arbeidsplasser; færre skader på personer og utstyr, økt produktivitet, bedre trivsel på arbeidsplassen samt effektivitet og lønnsomhet.

 

Del kurset på sosiale medier: