Fagbrev Byggdrifter

Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. I moderne tid er bygningene så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet.

En byggdrifter skal drive et bygg optimalt i forhold til brukeres og eieres interesse. Byggdrifter vil være en ressurs for brukere av bygningen med kunnskaper om sunn bedrift, HMS arbeidet, miljø og energiøkonomisering. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon vil være sentrale egenskaper hos en byggdrifter.
 
Samfunnet investerer store verdier i bygg.
Arkitektur, konstruksjon og vedlikehold av bygg har alltid vært viktig for alle samfunn.
Allerede i antikken ble drift og vedlikehold av bygninger og anlegg ansett for viktig. 
Byggdrifteren er en ressurs for eiere og brukere av bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse.
Har du et fagbrev eller utdanning fra før er det bare et ekstra pluss.
Byggdrifterfaget åpner for nye muligheter.
 
"Jeg anser byggverk for å være uttrykk for toppen av menneskelig yteevne."
Evelyn Waugh
 
Kurset er for deg som arbeider med drift og vedlikehold av bygg eller ønsker å bli Byggdrifter.
Bygg er ofte komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre.
For å ivareta dette arbeidet kreves det fagfolk med spisskompetanse.
Du kan bli den som har den spisskompetansen. 
 
Kurset gjennomføres som kveldskurs og kan tas i tilegg til jobb, en kveld i uken over 2 semestre. 
Det er klasseromsundervisning og tett dialog mellom lærer og elev. 
Du treffer andre voksne som har erfaring og nettverk som bidrar til økt læring og trivsel. 
Du får tett oppfølging av lærer med individuell tilbakemelding på hva du gjør bra og hva du bør arbeide mer med.
 
Meld deg på kurs i dag!

Del kurset på sosiale medier: