BKA - søk om statlige midler til opplæring i din bedrift

BKA-kurs gir positive effekter Arbeidstakere som har deltatt på BKA-kurs skriver og leser mer og bedre, har større selvtillit i jobben, er mindre redde for å gjøre feil og er i bedre stand til å forstå sikkerhetsinstrukser. Det viser en undersøkelse utført av Proba samfunnsanalyse.

 

BKA - støtte

Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke midler gjennom regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Midlene skal brukes til å heve de ansattes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Mange av virksomhetene i undersøkelsen sier at de ikke ville ha satt opp kursene uten støtte fra BKA.
 
– Dette viser at BKA-programmet er viktig for å få norske virksomheter til å bedre de grunnleggende ferdighetene til sine ansatte, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.
 
AOF Sandnes og Jæren har lang erfaring med søknad og BKA kurs.
Ta kontakt med oss 947 85 669 for mer informasjon. 

 

Bedre rustet til å utføre jobben

Det er virksomhetene selv som oppgir at de ser disse effektene hos ansatte som har deltatt på kurs gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Undersøkelsen viser at både virksomheter og arbeidstakere er fornøyde med kursene.

Rundt 60 prosent av arbeidsgiverne mener at halvparten eller flere av deltakerne har blitt bedre til å lese og fylle ut lister og skjemaer, dokumentere eget arbeid, lese informasjon fra ledelsen og skrive beskjeder.

Like mange skal også ha blitt bedre til å bruke digitale verktøy som følge av opplæringen. Dataopplæringen innebærer blant annet tekstbehandling og bruk av Internett og e-post. Mange har økt bruken av pc og fått mer lyst til å ta i bruk ny teknologi.

Fornøyde deltakere
Rundt 75 prosent av deltakerne er fornøyde med kurset de deltok på, og de fleste opplevde at det var tilpasset deres arbeidsoppgaver og behov. Rundt halvparten av deltakerne på lese- og skrivekurs mente at de hadde fått styrket sine lese- og skriveferdigheter. Over halvparten rapporterte også om andre effekter, blant annet at de ble flinkere til å dokumentere arbeidet og i bedre stand til å gjøre andre arbeidsoppgaver.
 
Flere arbeidstakere har dessuten fått større mulighet til å ta fagbrev eller annen opplæring etter å ha deltatt på kurs.

 

 

Del kurset på sosiale medier: