AOF.no

FAGSKOLE

Så mye tid må du sette av til fagskolen

tid-fagskole

Hvem har tid til å studere når du samtidig jobber fulltid? Svar: De aller fleste. Fagskolen AOF Norge har bygget studieløpene sine med dette i tankene.

Mange som har vært i jobb over lenger tid, kvier seg for å gå tilbake til undervisning, auditorier, og pensumlesing. Klart, det hadde vært interessant å skaffe seg mer faglig tyngde, og kanskje kunne det også hjulpet deg noen hakk oppover på karrierestigen, men tid er en luksus det bare blir mindre av med årene. Og den er ganske direkte koblet opp mot lønnsslippen du får i slutten av måneden.

Det er nettopp dette som gjør Fagskolen AOF Norge så gunstig for deg som allerede er i jobb. Hele veien er løpet lagt opp for å passe inn i en travel arbeidshverdag, slik at du så enkelt som mulig kan sjonglere begge deler.

Hva slags tidsrom er det snakk om?

Fagskoleutdanningen hos Fagskolen AOF Norge er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. Fagskolen AOF Norge har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir deg kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.Hvor omfattende er egenarbeidet?

Ett emne varer fra 8 til 20 uker. I løpet av disse skal du gjennom obligatorisk pensum. Antall sider pensum varierer fra studie til studie og emne til emne. De korteste emnene er det omtrent 500 sider pensum på, mens på de lengste emnene som varer 20 uker kan det være opp til 2500 sider.  Fordeler du disse utover kan du for eksempel lese 10–25 sider i lunsjen hver dag, ta helt fri i helgene, og likevel være i mål innen emnet er over. Alternativt kan du lese 50–125 sider i løpet av helgen. Utover dette blir det noen oppgaver her og der, hvor underviserne selvsagt vil gi deg veiledningen du trenger.

Alt i alt er det altså en ganske overkommelig arbeidsmengde, så lenge du er motivert til å gjøre en viss innsats.