AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Psykisk helse på hjemmekontoret: Slik ivaretar du klubbmedlemmene

Stressed student at home studying with personal laptop computer – tired teenager for school work -internet. addiction for game or job search concept – indoor technology activity

Mange føler på stress og ensomhet som følge av mye hjemmekontor og mer usikre jobbsituasjoner – det er viktig å ha fokus på psykisk helse på hjemmekontoret. Kan du hjelper?

Det er neppe noen overdrivelse å si at 2020 har vært et skikkelig vanskelig år for mange. Som tillitsvalgt er det ikke usannsynlig at du kjenner både ansvar og omsorg – det er gjerne kvaliteter som går igjen hos fagforeningenes ildsjeler. 

Ikke bare er det fare for oppsigelser og permitteringer, det er dessuten mange som ikke får sett klubbmedlemmene sine ansikt til ansikt. Og flere av dem sliter nå.

Føler du deg litt hjelpeløs og frustrert?

Det viktigste du kan gjøre nå er kanskje rett og slett å lytte.

Rollen som tillitsvalgt – hva er ansvaret ditt når det gjelder psykisk helse på hjemmekontoret?

Husk at tillitsvalgte ikke er ment å være psykologer. Dersom det er mange i klubben din som henvender seg til deg med vanskelige følelser, er det viktig å minne seg på at det ikke alltid er din jobb å løse det for dem. 

Noen oppgaver faller inn under ditt ansvar, som for eksempel å stille spørsmål ved nedbemanningsgrunnlag, eller finne andre arbeidsoppgaver. Ellers er det nok noen som bare trenger å få utløp for frustrasjon, ensomhet eller engstelse. I så fall burde du ikke undervurdere verdien av å ha noen som lytter.

Dersom noen sliter økonomisk eller psykisk, kan du også gjerne ta på deg rollen som mellommann. Har du kapasitet til det, tilby deg å sjekke hva som finnes av helsetjenester, eller kontakt banken med noen viktige spørsmål. Slik kan du hjelpe et medlem i vanskeligheter over den vanskelige første kneika – uten å ta på deg det fulle ansvaret alene.

Husk også at det er lov å sette grenser. Blir det veldig mye, er det lov å begrense henvendelsene til innenfor arbeidstiden, og gjerne til gitte tidspunkter.

Digitale allmøter kan være viktig for mange

Dersom det blir mye hjemmekontor, og du og klubbmedlemmene ser hverandre sjeldnere, kan det være smart å innføre ukentlige allmøter. 

Ikke bare er det hyggelig å skape en digital møteplass (for eksempel via Zoom, Skype, Teams eller Google Meet), men det kan også bli en arena for å ta opp ting medlemmene kanskje ikke ville brakt opp på eget initiativ.

Ta det for eksempel i slutten av arbeidsuka, når folk har friskt i minne hvordan de siste dagene har vært. Ved å få muligheten til å ta opp ting før en tar fri, kan nok mange føle det lettere å legge fra seg det litt vanskelige.

Husk de som ikke oppsøker deg frivillig

Det er stor forskjell på hvilken terskel folk har for å si fra. Bare fordi noen ikke tar kontakt, betyr ikke det at alt nødvendigvis er fryd og gammen.

Allmøtene kan være et fint utgangspunkt for å få alle sammen med i samtalen, men dersom noen opplever problemer av en litt mer personlig art, kan det være lurt å kontakte dem for en prat på tomannshånd. 

Tar du initiativ til å spørre hvordan det går, og tør å grave litt i hvordan de føler det, vil nok mange oppleve det som en lettelse – i hvert fall om de er typen som er redd for å føle seg til bry. Dersom du selv ikke kjenner medlemmet så godt, kan det også være smart å oppfordre noen de kjenner bedre til å sjekke inn med dem. 

Til slutt vil vi gjerne også henvise til denne artikkelen i Fri Fagbevegelse, som omhandler mye av den samme tematikken. Vår egen Geir Myklebust har bistått som intervjuobjekt, og kommer med mange nyttige tips.

Ellers anbefaler vi også at du tar en titt på de forskjellige tillitsvalgtkursene ved AOF Norge, dersom du ønsker å fordype deg i mer spesifikke problemstillinger ved rollen. Listen over kurs finner du under. Kanskje kan det være en perfekt måte å få noen ekstra verktøy i verktøykassa etter nyttår?