Teori til fagprøven

Gjenvinningsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 250509
Sted: Moss
Timetall: 120
Kursstart Info: 22.09.20 - 25.05.21
Klokkeslett: 17:00 - 20:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 25500
Kontaktperson: Jan-Erik Kristiansen
E-post: jan-erik.kristiansen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 975 19 345
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev-kurs i gjenvinningsfaget er beregnet på deg som allerede jobber med gjenvinning av brukte og kasserte produkter og råstoffer. Med fagbrev i gjenvinningsfaget får du tverrfaglig yrkeskompetanse innen forskjellige former for gjenvinning ved bruk av prosesser, maskiner og utstyr. 

Fagbrev-kurset passer også for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

 

HVORFOR FAGBREV I GJENVINNINGSFAGET?

Med fagbrev i gjenvinningsfaget vil du bli en ressurs for bedriften og samfunnet, med dine kunnskaper og kompetanse på avfall som verdifull ressurs-, miljømessig og økonomisk forsvarlig gjenvinning. 

Du vil også bli attraktiv for bransjen som trenger gode fagfolk med bred kompetanse på ressursforvaltning og bærekraftig samfunnsutvikling.

Med økt kompetanse vil du arbeide mer effektivt og selvstendig, gjøre færre feil, ha større endringsevne og ha økt forståelse for gjenvinningens økonomiske og miljømessige gevinster.

 

STUDIEPLAN FOR GJENVINNINGSFAGET

Fagbrev-kurset i gjenvinningsfaget (vg2/vg3) skal gjøre deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven for gjenvinningsfaget og tar for seg fire hovedområder. (Les forøvrig hele studieplanen på udir) 

Gjenvinning av avfall: Mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall - Materialgjenvinning og energigjenvinning - Innsamlingsutstyr, komprimerende utstyr og maskiner til sortering og håndtering - Drift og vedlikehold av produksjonslinjene på et gjenvinningsanlegg.

Logistikk og kundebehandling: Transportmidler og innsamlingsutstyr i gjenvinningsprosesser - Vareflyt fra mottak til nedstrømløsninger - Veiledning av kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall.

Kvalitet og rammebetingelser: Arbeidsrutiner regulert av kvalitets-, internkontroll- og HMS-systemer - Dokumentasjon, registreringsarbeid og avviksmeldinger - Kommunikasjon og rapportering til myndigheter - Nasjonale og internasjonale regelverk for avfallshåndtering og rammevilkår for bransjen - Krav til gjenvinningsgrad for ulike typer avfall og for håndtering og lagring av farlig avfall.

Miljø og økonomi: Avfallets påvirkning på det ytre miljøet og bidrag til et bærekraftig samfunn - Økonomiske vurderinger av råstoff-, sortering og transportkostnader - Markedsmekanismer, nasjonale og internasjonale nedstrømsløsninger og indeksregulering.

Annen undervisning: Eksamenstrening er en viktig del av fagbrev-kurset.

 

DETTE FÅR DU HOS AOF 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: fagbrev-kurset er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb. 

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter, hvis du ønsker det. Du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan når som helst få videre veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret. Dette er selvfølgelig også inkludert i prisen når du tar fag hos oss. 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Forkunnskaper: Minimum 3- års relevant arbeidspraksis.

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. 

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5- års relevant praksis. 
Du melder deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside. 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du på http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/  Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.

Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i en 100 % stilling med gjenvinning og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få fagkurset finansiert. 
 

Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura. 

Fagbrev på jobb: Er for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje. 

 

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en kursplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: