Studiekompetanse Generell

Generell studiekompetanse gir deg mulighet til å søke en rekke studier ved universitet og høyskoler. Er du voksen, kan du klare deg med noen basisfag, avhengig av hva du har i bagasjen fra før. Vi hjelper deg med å finne ut av dette og har tilbud som passer, enten du vil kombinere studiene med jobb eller skaffe deg hele studiekompetansen på ett år. Fagene som inngår i generell studiekompetanse er: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie.

Studiekompetanse

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
GS Engelsk - Dagtid Fredrikstad Østfold/Fredrikstad 02.09.2019 Påmelding
GS Historie - Dagtid Fredrikstad Østfold/Fredrikstad 02.09.2019 Påmelding
Generell studiekompetanse med 23-5 regelen Østfold/Fredrikstad 02.09.2019 Påmelding
Generell studiekompetanse med 23-5 regelen Østfold/Sarpsborg 02.09.2019 Påmelding
Generell studiekompetanse Påbygg for deg MED fagbrev Østfold/Fredrikstad 02.09.2019 Påmelding
Generell studiekompetanse Påbygg for deg MED fagbrev Østfold/Sarpsborg 02.09.2019 Påmelding
Generell studiekompetanse Påbygg for deg UTEN fagbrev Østfold/Fredrikstad 02.09.2019 Påmelding
Generell studiekompetanse Påbygg for deg UTEN fagbrev Østfold/Sarpsborg 02.09.2019 Påmelding
GS Engelsk - Dagtid Sarpsborg Østfold/Sarpsborg 02.09.2019 Påmelding
GS Historie - Dagtid Sarpsborg Østfold/Sarpsborg 02.09.2019 Påmelding
GS Kroppsøving Østfold/Østfold 02.09.2019 Påmelding
GS Matematikk 1P-PY og 2P-PY - Dagtid Fredrikstad Østfold/Fredrikstad 02.09.2019 Påmelding
GS Matematikk 1P-PY og 2P-PY - Dagtid Sarpsborg Østfold/Sarpsborg 02.09.2019 Påmelding
GS Naturfag - Dagtid Fredrikstad Østfold/Fredrikstad 02.09.2019 Påmelding
GS Naturfag - Dagtid Sarpsborg Østfold/Sarpsborg 02.09.2019 Påmelding
GS Norsk - Dagtid Fredrikstad Østfold/Fredrikstad 02.09.2019 Påmelding
GS Norsk - Dagtid Sarpsborg Østfold/Sarpsborg 02.09.2019 Påmelding
GS Samfunnsfag - Dagtid Fredrikstad Østfold/Fredrikstad 02.09.2019 Påmelding
GS Samfunnsfag - Dagtid Sarpsborg Østfold/Sarpsborg 02.09.2019 Påmelding
Programfag - Sosiologi - Dagtid Østfold/Østfold 02.09.2019 Påmelding