Engelsk konversasjon - Sarpsborg

Kurs-id: 321994

Pris: 2690 kr

Sarpsborg , Sarpsborg
Kursstart Info: 25.08.2020 - 24.11.2020
Tid: 18:30 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Monika Henriksen Solbakken
E-post: Monika.Solbakken@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 926 52 153