AOF MoTo - Personvern-kontroll og overvåking i arbeidslivet

Kurs-id: 376561

Pris: Forbundet dekker kursavgiften kr

Quality Hotel Tønsberg , Tønsberg
Kursstart Info: 09.02.2022 - 11.02.2022
Tid: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 07.01.2022
Kontaktperson: Trine Jørgensen
E-post: trine.jorgensen@aof.no