Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte

Kurs-id: 373402
Sted: Scandic Hell
Timetall: 18
Kursstart Info: 01.09.2021 - 03.09.2021
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 01.07.2021
Pris: kr Dekkes av ditt forbund
Kontaktperson: Heidi Strand
E-post: heidi.strand@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Sett lys på arbeidsmiljøet

Arbeidsgiver har ansvar for å drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. I dette ansvaret ligger kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner. Arbeidsgiver skal også ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge uønskede hendelser. Sist, men ikke minst skal arbeidsgiver bygge og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø.

HMS-arbeidet skal foregå i nært samarbeid med arbeidstakerne. De tillitsvalgte på arbeidsplassen skal ha en aktiv medvirkning.

Modulen er laget for tillitsvalgte som ønsker å engasjere seg aktivt i arbeidsmiljø- og HMS-spørsmål. Målet med modulen er å stimulere til engasjement, og gi tillitsvalgte en grunnleggende innføring i deres rolle.

Kursets struktur

Kurset går over 18 timer fordelt over tre dager, med to netter på Scandic Hell i Stjørdal. Oppstart er klokken 11.00, og avsluttes 13.00 på dag 3 med inkludert lunsj.

Slik søker du

  • Klikk den røde knappen under, og fyll ut skjemaet.
  • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.
  • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*
  • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: