Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - Grunnleggende arbeidsrett

Kurs-id: 373523
Sted: Sørmarka Kurs og Konferansesenter
Timetall: 18
Kursstart Info: 08.09.2021 - 10.09.2021
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 01.07.2021
Pris: kr Dekkes av ditt forbund
Kontaktperson: Trine Jørgensen
E-post: trine.jorgensen@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

For en tillitsvalgt er det umulig å komme utenom emnet arbeidsrett. Det er et omfattende emne, hvor mange føler de

kommer til kort. Dette kurset skal forsøke å bøte på det.

Dette kurset vil forhåpentligvis gi deg litt bedre oversikt over hva arbeidsrett handler om, og et puff videre i det vervet du har eller kommer til å få.

Kursets innhold

Etter endt kurs skal deltakeren:

- ha oversikt over ulike rettskilder

- kunne finne fram til og slå opp aktuell informasjon

- ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster

- ha oversikt over noen sentrale domsavgjørelser- vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring.

 

Kursets struktur

Kurset går over 18 timer fordelt over tre dager, med to netter på Sørmarka.  Oppstart er klokken 11.00, og avsluttes 13.00 på dag 3 med inkludert lunsj.

Slik søker du

  • Klikk den røde knappen under, og fyll ut skjemaet.
  • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.
  • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*
  • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: