Kompetansepluss Arbeid

Dette er et tiltak fra myndighetene for å sikre at alle arbeidstakere har grunnleggende ferdigheter i norsk språk, lesing, skriving, regning og bruk av digitale hjelpemidler (IKT).

Alle våre Kompetansepluss Arbeid kurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
K+ Fagbrev - Les- og skriv, div restauranter Viken/Østfold 19.01.2021 Påmelding