Kompetansepluss Arbeid

Dette er et tiltak fra myndighetene for å sikre at alle arbeidstakere har grunnleggende ferdigheter i norsk språk, lesing, skriving, regning og bruk av digitale hjelpemidler (IKT).

Alle våre Kompetansepluss Arbeid kurs

Ta kontakt med oss på telefon: 69130410. Vi hjelper deg med søknaden og med å skreddersy kurs for din virksomhet.

Alle kurs